Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPQH sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

- 18:42, 02/07/2022

Thực hiện kế hoạch năm 2022, được sự đồng ý của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội (VPQH), ngày 1-2.7, Khối thi đua III, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VPQH tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2022 và tổ chức hoạt động ngoại khóa, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 
Nhật Sơn