Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội lần thứ 4, Khóa VI (mở rộng)

- 20/12/2023, 09:41 - Chia sẻ

Sáng 19.12, Đoàn Thanh niên VPQH đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội lần thứ 4, Khóa VI (mở rộng).

Minh Nhật
#