Báo Đại biểu Nhân dân ký kết hợp tác truyền thông với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

- 17/02/2023, 12:00 - Chia sẻ

Sáng 17.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội- tiến hành ký kết hợp tác truyền thông.

Minh Nhật, Văn Tùng
#