Báo Đại biểu Nhân dân: Đổi mới, bứt phá, nỗ lực để dẫn đầu

- 16/01/2023, 16:46 - Chia sẻ

Thành công của Năm 2022 là nền tảng để Báo Đại biểu Nhân dân bước vào năm 2023 với nỗ lực mới, khí thế mới, với những bứt phá mới, thành công mới! Tất cả hướng đến sinh nhật lần thứ 35 của Báo Đại biểu Nhân dân.

 
#