Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi):

Xử lý nghiêm, kịp thời quảng cáo sai sự thật

- 26/05/2023, 19:01 - Chia sẻ

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin giúp các loại quảng cáo trên không gian mạng, trên ứng dụng giải trí dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng, nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều quảng cáo sản phẩm, dịch vụ sai sự thật, chất lượng không đúng đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Trong khi đó, các chế tài xử lý hành vi này hiện chưa đủ răn đe.

Nguyễn Thăng- Xuân Tùng – T.Mai – Minh Nhật
#