Tháo gỡ “nút thắt” tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội

- 10/01/2023, 08:48 - Chia sẻ

Không chờ đợi 2 kỳ họp định kỳ trong năm, Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, theo sát đời sống thực tiễn, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế bằng giải pháp lập pháp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều nội dung cấp bách, quan trọng, thiết thực như vấn đề về tổ chức bộ máy, quy hoạch tổng thể quốc gia, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), hay tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội trong tình hình mới như thế nào... được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội với các khâu chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Kỳ họp bất thường là hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn và mong muốn của cử tri là nhận định chung của các đại biểu Quốc hội ngay sau phiên bế mạc chiều ngày 9.1.

Nguyễn Thăng - Minh Nhật - Xuân Sơn
#