Tạo điều kiện cho nhiều người được hưởng lương hưu

- 23/11/2023, 18:07 - Chia sẻ

Sáng nay (23.11), Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Trong đó, nội dung về giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Nguyễn Thăng - Xuân Sơn
#