Nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đóng góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội

- 08/03/2024, 11:12 - Chia sẻ

Qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, số lượng và chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hoạt động nghị trường, có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng tại các Phiên họp, đóng góp quan trọng cho các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội. Đây là nhận định chung của các vị Đại biểu Quốc hội về các nữ Đại biểu Quốc hội nhân ngày 8.3.

Anh Thơ - Nguyễn Thăng – Minh Nhật
#