Kỳ họp thứ ba, Quôc hội Khóa XV

Khoa học, sáng tạo, hiệu quả, thực chất

- 19:33, 16/06/2022

Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã bế mạc chiều 16/6. Chia sẻ bên hành lang kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá kỳ họp thành công tốt đẹp, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, linh hoạt, chủ động trong điều hành, đổi mới và sáng tạo trong xem xét giải quyết từng vấn đề lớn. Hoạt động kỳ họp phát huy năng lực, trí tuệ và sự hiểu biết sâu, rộng của đại biểu tham gia thảo luận, quyết định từng vấn đề; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội thông qua mỗi quyết sách

 
Nguyễn Thăng - Văn Tùng - Xuân Sơn