Phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Hoàn thành sớm nhất xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương

- 07/11/2023, 16:38 - Chia sẻ

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, 7.11, Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành đối với nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp (gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán). 

Minh Nhật - Nhật Khánh
#