Giám sát phải theo đuổi đến cùng...

- 26/09/2022, 19:25 - Chia sẻ

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho rằng, sau giám sát để đạt được những mục tiêu đề ra thì giám sát phải đi đến cùng, theo đuổi đến cùng những nội dung và mục tiêu của giám sát, để xử lý trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan, với tinh thần làm sao để có được những chính sách tốt nhất, công tác chỉ đạo, điều hành tốt nhất.

 
Nguyễn Thăng - Văn Tùng
#