Giải quyết bất cập từ thực tiễn để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả

- 16/06/2024, 23:24 - Chia sẻ

Từ năm 2012 đến nay, bức tranh lao động có những điểm mới; lực lượng công đoàn phát triển nhanh mạnh, công đoàn ở nhiều tổ chức kinh tế có đặc thù hoạt động khác nhau như trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… nên một số quy định trong Luật Công đoàn 2012 không còn đáp ứng được thực tế. Bên cạnh đó, nhiều quy định trong luật không còn phù hợp với Hiến pháp 2013 và một số Luật liên quan, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của nước ta. Đây là ý kiến của các đại biểu Quốc hội đánh giá về sự cần thiết và phù hợp phải sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012.

Nhật Khánh - Nguyễn Thăng – Xuân Sơn - Hoàng Long
#