Để cán bộ không đùn đẩy, né tránh, sợ sai…

- 01/06/2023, 12:05 - Chia sẻ

Hiện nay, “một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai" gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước. Đây là chia sẻ nhanh của các đại biểu Quốc hội với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ngay sau khi kết thúc phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Thăng - Thanh Mai - Minh Nhật
#