ĐBQH Trần Văn Khải (Hà Nam): Khắc phục "lỗ hổng" pháp lý trong đấu giá tài sản

- 28/11/2023, 11:15 - Chia sẻ

Đóng góp ý kiến với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại phiên họp sáng nay, 28.11, đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải (Hà Nam) cho biết, trong thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua, vấn đề vướng mắc nhất hiện nay cũng là lỗ hổng pháp lý lớn nhất là xác định năng lực tài chính “vốn thực có” của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Làm sao kiểm soát nguồn tài chính, “nguồn vốn” công khai, minh bạch người tham gia đấu giá có đủ năng lực tài chính để tham gia đấu giá?

Nhật Khánh
#