ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum): Cần có chế tài để bảo đảm tính khả thi

- 23/11/2023, 16:20 - Chia sẻ

Thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như tại điểm a khoản 1 là khá bao trùm các đối tượng và rất là rộng. Vì thực tế đối tượng lao động này rất rộng, họ làm tất cả các việc và thường xuyên di chuyển trong khi hiện nay chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu về lao động, cho nên không thể nắm hết được đối tượng lao động này. Do đó, cần có chế tài để đảm bảo tính khả thi cho đối tượng này.

Nhật Khánh
#