ĐBQH Thạch Phước Bình (Trà Vinh): Cần quy định rõ về loại hình kinh doanh vận tải sử dụng công nghệ

- 24/11/2023, 13:19 - Chia sẻ

Góp ý vào dự thảo Luật Đường bộ, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho rằng, dự thảo luật vẫn chưa đề cập rõ ràng đến loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ, đây được xem là loại hình kinh doanh mang tính chất đặc thù. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ để tạo cơ sở pháp lý cho loại hình kinh doanh này ngay trong dự thảo luật. 

Minh Nhật
#