ĐBQH Phạm Thuý Chinh (Hà Giang): Sớm đề xuất Quốc hội ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho ngành hydrogen

- 01/11/2023, 12:45 - Chia sẻ

Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng nay, đại biểu Phạm Thuý Chinh (Hà Giang) đề nghị, Chính phủ cần sớm đề xuất với Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho ngành hydrogen từ các nguồn tài chính hợp pháp, kể cả hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước qua chính sách thuế, phí, lãi suất và từ các quỹ hỗ trợ nghiên cứu, triển khai công nghệ mới để kích thích, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư theo phương thức đối tác công tư vào phát triển ngành hydrogen. 

Nhật Khánh
#