ĐBQH Phạm Đình Thanh (Kon Tum): Cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa và chủ động ngăn chặn hành vi phạm tội

- 21/11/2023, 14:33 - Chia sẻ

Trước diễn biến tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng, phức tạp hiện nay, đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị, cần tập trung thực hiện thật tốt công tác phòng ngừa và chủ động ngăn chặn hành vi phạm tội của các loại đối tượng phạm tội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và các cấp chính quyền phải thực sự vào cuộc cùng với cơ quan bảo vệ pháp luật tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm. Cùng với đó, đại biểu đề nghị cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm sử dụng lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mạng internet...

Minh Nhật
#