ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Cần khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất

- 20/11/2023, 14:58 - Chia sẻ

Thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Thái Bình) cho biết, những nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết; trong đó những kiến nghị về việc hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân đã được các Bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Nhất là kiến nghị về chính sách hỗ trợ cho người và các cơ sở chăn nuôi có lợn bị buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 đến nay.  Đại biểu tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, góp phần giảm bớt khó khăn và tạo điều kiện cho người chăn nuôi khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Nhật Khánh
#