ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn): Bảo đảm nhu cầu có chỗ ở an toàn cho người dân

- 01/11/2023, 17:02 - Chia sẻ

Thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1.11, đề cập vấn đề quản lý chung cư mini, chính sách phát triển nhà ở xã hội để bảo đảm nhu cầu có chỗ ở an toàn cho người dân, nhất là bộ phận người dân có thu nhập thấp, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) chỉ rõ, thực trạng pháp luật, quy định của pháp luật hiện hành về loại hình nhà ở chung cư mini rất lỏng lẻo. Tại Khoản 2, Điều 46 của Luật Nhà ở hiện hành không quy định rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như yêu cầu quản lý, thậm chí là định danh cũng không thật sự rõ ràng. "Điều này dẫn đến thiếu một hành lang pháp lý phù hợp, gây lúng túng trong quản lý, gây áp lực cho hạ tầng đô thị và đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sự an toàn của người dân"

Minh Nhật
#