ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình): Đề nghị cân nhắc sửa đổi về thành lập Đoàn thanh tra

- 07/09/2022, 12:58 - Chia sẻ

Thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (tỉnh Quảng Bình), đánh giá rất cao dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý. Về hoạt động thanh tra, đại biểu nhận thấy đây là dự thảo có nhiều đổi mới, tuy nhiên có một số vấn đề đề nghị xem xét, cân nhắc thêm.

 
Nhật Khánh
#