ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận): Nhiều kiến nghị của cử tri chậm được giải quyết

- 20/11/2023, 15:00 - Chia sẻ

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận), đánh giá cao kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, nhưng thực tế còn nhiều vấn đề đã được cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri, đã xác nhận là đúng nhưng việc giải quyết quá lâu, khiến cử tri mòn mỏi đợi chờ.

Minh Nhật
#