ĐBQH Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa): Việc triển khai nhà ở xã hội cho người dân còn nhiều khó khăn

- 27/05/2023, 11:30 - Chia sẻ

Phát biểu ý kiến tại Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, đại biểu Lê Thanh Hoàn bày tỏ đồng tình lựa chọn chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và thời kỳ trước, sau có liên quan.” Tuy nhiên, đại biểu cho rằng chuyên đề này cần tập trung hơn vào phát triển, quản lý nhà ở xã hội, vì chính sách nhà ở xã hội là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đại biểu cho biết, tuy pháp luật, chính sách đã có, nhưng việc triển khai nhà ở xã hội cho người dân còn nhiều khó khăn, còn khoảng cách xa so với mục tiêu, nhu cầu đặt ra. 

 
Nhật Khánh
#