ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang): Cần những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn

- 31/10/2023, 21:06 - Chia sẻ

Thảo luận về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà cũng cho rằng, cần xác định rõ nguyên nhân của hạn chế còn tồn tại, nhất là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn. 

Nhật Khánh
#