ĐBQH Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận): Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư

- 22/11/2023, 13:59 - Chia sẻ

Bày tỏ tán thành cao với Báo cáo về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội từ ngày 1.8.2022 đến ngày 31.7.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội. Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương mong muốn, Quốc hội ban hành nghị quyết quy định giao nhiệm vụ cụ thể để sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ nhưng bị kéo dài, chậm giải quyết để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Minh Nhật
#