Công nghệ số, lao động số quyết định năng suất lao động

- 22/05/2024, 15:55 - Chia sẻ

Năm 2023, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân của nước ta chỉ đạt 3,65% trong khi mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội giao là 5,0 - 6,0%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chỉ tiêu này không đạt theo Nghị quyết của Quốc hội. Trao đổi bên hành lang Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, lao động số để góp phần nâng cao năng suất lao động trong thời gian tới. 

Hà An – Nguyễn Thăng – Thanh Mai – Xuân Sơn
#