Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023:

Cơ cấu lại nền kinh tế để phát huy năng lực nội sinh

- 19/09/2023, 16:30 - Chia sẻ

Trong phiên toàn thể chiều nay, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) Trần Thị Hồng Minh trình bày chủ đề “Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025: Vai trò quan trọng trong phát huy năng lực nội sinh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Theo bà Minh, cơ cấu lại nền kinh tế trong 3 năm gần đây đã dịch chuyển đáng kể theo hướng số hóa, xanh hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kinh tế số trong GDP tăng từ 11,91% năm 2021 lên 14,26% năm 2022 và gần 15% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#