Chưa thể bỏ phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng

- 06/11/2023, 12:53 - Chia sẻ

Trả lời chất vấn về thực hiện điều hành tín dụng theo quy định của Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, qua tham khảo các chuyên gia, nhà quản lý cho thấy, hiện nay chưa phải thời điểm thích hợp để bỏ điều hành, phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng.

Minh Nhật
#