Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp, tích cực hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn

- 25/03/2024, 12:55 - Chia sẻ

Trong tham luận đầu tiên tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ, HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại kỳ họp; tích cực hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn, thẳng thắn đi sâu vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, không né tránh các vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội.

Xuân Sơn - Nhật Khánh
#