Chọn phương án nào khi rút bảo hiểm xã hội một lần?

- 27/05/2024, 17:37 - Chia sẻ

Câu chuyện rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục làm nóng nghị trường với nhiều góc nhìn khác nhau khi lựa chọn phương án nào nhằm giải quyết vấn đề này, trong khi hai phương án Chính phủ trình đều chưa phải là những phương án tối ưu, chưa giải quyết triệt để tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là ý kiến đại biểu Quốc hội chia sẻ ngay bên hành lang Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Nguyễn Thăng - Thanh Mai - Xuân Sơn - Hoàng Long
#