Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm

- 07/01/2023, 16:42 - Chia sẻ

Làm rõ các băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc chậm chi trả, thanh toán cho các chiến sĩ, cho các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thực tế đây là dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện cho nên chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Đây chính là nguyên nhân cơ bản trong việc chậm chi trả. 

#