Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời chất vấn về quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới

- 07/11/2023, 16:34 - Chia sẻ

Sáng 7.11, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời chất vấn của ĐBQH Châu Quỳnh Dao về vấn đề kiểm soát thuốc lá mới. Bộ trưởng cho biết: Bộ Công Thương đang xây dựng phương án quản lý theo hướng tiệm cận nhất với ý kiến của Bộ Y tế.
Bộ Công Thương dự kiến đưa mặt hàng thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định thay thế Nghị định 67/2013/NĐ-CP. Dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm nay.

Xuân Sơn - Nhật Khánh
#