Luật Đất đai (sửa đổi):

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất

- 07/02/2024, 15:52 - Chia sẻ

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm. Đây là đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu khẳng định, Luật Đất đai (sửa đổi) với 5 nhóm nội dung mới, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Hà An – Nguyễn Thăng – Xuân Sơn
#