Báo chí đóng góp quan trọng vào hiệu quả hoạt động của Quốc hội

- 20/06/2024, 22:02 - Chia sẻ

Trong hoạt động của Quốc hội, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Các đại biểu cho rằng, báo chí là kênh thông tin đặc biệt quan trọng với đại biểu Quốc hội, là kênh thông tin phản biện chính sách rất tốt và thiết thực.

Nguyễn Thăng – Xuân Sơn - Linh Chi
#