Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - văn kiện lịch sử quý báu, là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam

- 02/09/2023, 09:35 - Chia sẻ

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như cách nói của Người chỉ là “mấy lời để lại”, “tóm tắt vài việc” nhưng thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc, tình yêu thương vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Việt Nam và bè bạn khắp năm châu. Bản Di chúc không chỉ là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão trước lúc Người đi xa, mà nó đã trở thành một tác phẩm “đặc biệt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đã trở thành văn kiện lịch sử quý báu, là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam

Hà An- Hồ Anh Minh Nhật- Nguyễn Thăng
#