Nhịp cầu

Vì sao tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết? 

Xem với cỡ chữ
Trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trong báo cáo kết quả thực hiện mới đây, mặc dù nhiều nội dung UBND tỉnh đưa vào mục đã giải quyết xong, nhưng xem xét kỹ một số nội dung vẫn đang và sẽ thực hiện. Vì vậy, đông đảo cử tri trên địa bàn đặt câu hỏi vì sao tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết và kiến nghị những nội dung này cần tiếp tục quan tâm, đôn đốc và sớm được khắc phục .

Đơn cử, đối với kiến nghị khảo sát thực tế và có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm sông Bến Lức. Báo cáo trả lời của UBND tỉnh khẳng định, trên cơ sở kết quả phân tích mẫu nước sông Bến Lức - Chợ Đệm đoạn giáp ranh với huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tân Bửu (chợ Tân Bửu), huyện Bến Lức, ngày 5.8.2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có văn bản số 4769/STNMT-QLMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Bến Lức cũng như xác định một số nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm trên, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra, rà soát các nguồn gây ô nhiễm và thông tin về các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên đến sông Chợ Đệm. Đặc biệt là đoạn giáp ranh Long An - thành phố Hồ Chí Minh để thông tin cho người dân khu vực xã Tân Bửu, huyện Bến Lức bị ảnh hưởng biết chủ động trong sản xuất và sinh hoạt, nhằm hạn chế thiệt hại khi sử dụng nguồn nước ô nhiễm này.

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía thành phố Hồ Chí Minh nên UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở tham mưu có văn bản gửi UBND thành phố để có chỉ đạo giải quyết sớm tình trạng ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Hay đối với ý kiến kiểm tra, xử lý về bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp Hoàng Gia. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, thời gian qua, Sở Tài nguyên - Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết hồ sơ về việc lập thủ tục cho 3 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàng Gia Long An. Số tiền thu được từ việc cho 3 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất sẽ được Công ty sử dụng vào việc hoàn thành kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Gia; đặc biệt là hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải và đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào vận hành chính thức.

Trong thời gian hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Hoàng Gia chưa đưa vào vận hành, Sở đã phối hợp với UBND huyện Đức Hòa yêu cầu các doanh nghiệp thứ cấp phải xây dựng kế hoạch cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các đơn vị nhằm bảo đảm nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn xả thải, thời gian hoàn thành trước ngày 31.12.2020; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND huyện Đức Hòa giám sát và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý và xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp.

KIỀU BẢO