Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Vì một Long An tiếp tục phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn 

Xem với cỡ chữ
Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Long An Khóa X, trong đó có nội dung trọng tâm về công tác nhân sự chính quyền cấp tỉnh đã được tổ chức rất thành công, là sự khởi đầu rất tốt đẹp, tạo điều kiện, tiền đề thuận lợi cho nhiệm kỳ mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X NGUYỄN VĂN ĐƯỢC nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn xem sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và Nhân dân vừa là phần thưởng quý giá, vừa là trách nhiệm, động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Tất cả vì một Long An tiếp tục đột phá, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, mang lại sự giàu có, hạnh phúc cho người dân.”
Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được (người cầm hoa) và tập thể Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Khóa X (1)
Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được (người cầm hoa) và tập thể Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Khóa X
Ảnh: T.Nhất

Động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu

- Ông đánh giá thế nào về thành công của Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp "chọn mặt gửi vàng", có ý nghĩa quan trọng với hoạt động của chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ?

- Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Long An Khóa X, trong đó có nội dung trọng tâm về công tác nhân sự đã được tổ chức rất thành công. HĐND tỉnh đã bầu các đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm rất cao. Như Đảng ta đã nhấn mạnh, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, do vậy nhân sự chính quyền cấp tỉnh lần này ra mắt là sự khởi đầu rất tốt đẹp, tạo điều kiện, tiền đề thuận lợi cho nhiệm kỳ mới, với nhiều hứa hẹn về sự quyết liệt hành động, đổi mới tư duy, nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

HĐND tỉnh ghi nhận lời hứa, cam kết đầy tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo khi nhận trọng trách; tin tưởng và mong muốn các đại biểu được HĐND tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước HĐND, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri.

- Tiếp tục được cử tri tín nhiệm bằng lá phiếu của niềm tin và được HĐND tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, xin ông chia sẻ cảm xúc và những nỗ lực của mình trong thời gian tới?

- Tôi nhận thức sâu sắc rằng, khi được HĐND tỉnh tiếp tục tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh là vinh dự to lớn và đồng thời là trọng trách nặng nề trước đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân địa phương. Cá nhân tôi sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, đem hết khả năng, bản lĩnh, trí tuệ, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chúng tôi luôn xem sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri và Nhân dân vừa là phần thưởng quý giá, vừa là trách nhiệm, động lực để không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tất cả vì một Long An tiếp tục đột phá, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, mang lại sự giàu có, hạnh phúc cho người dân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

- HĐND tỉnh Long An các khóa trước đã để lại nhiều dấu ấn về sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, nhiệm vụ đặt ra với HĐND tỉnh khóa mới này sẽ như thế nào, thưa ông?

- Trên cơ sở kế thừa, phát huy các thành tựu, kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, HĐND tỉnh Long An Khóa X sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, cũng như kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Trọng tâm là khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện "Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026", với nhiều giải pháp mang tính khả thi, toàn diện, đồng bộ.

Trong đó, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; tăng cường hoạt động thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào nội dung kỳ họp tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với chính quyền địa phương nơi ứng cử theo hình thức tổ chức Cụm tổ thảo luận liên huyện, thị xã, thành phố; chủ động tổ chức thêm các hình thức tham vấn, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia về quy định, cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phản biện, góp ý.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề tại kỳ họp và tổ chức các phiên chất vấn, giải trình, đối thoại với sự tham gia của cử tri; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Song song đó, sẽ tập trung tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn để thực sự gắn bó, gần dân, hiểu dân, đưa nguyện vọng của dân vào nghị quyết; kết hợp việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh với đại biểu HĐND cấp huyện (cùng địa bàn ứng cử) ở nơi có điều kiện.

Từng đại biểu HĐND tỉnh trước hết phải có tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung, lợi ích của Nhân dân lên trên hết; làm việc với phương châm Khát vọng lớn, quyết tâm cao, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt” và đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của giai đoạn mới. Phải thực sự tạo được bước đột phá, tiếp tục nâng chất, nâng tầm hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

- Với mục tiêu “đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, HĐND tỉnh sẽ làm gì để cùng hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Long An hiện thực hóa mục tiêu trên, thưa ông?

- HĐND tỉnh sẽ đồng hành với cả hệ thống chính trị trong tỉnh triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, đổi mới, sáng tạo; có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; làm việc, phục vụ cho quê hương, đất nước bằng cả trái tim, khối óc, bản lĩnh và danh dự.

Chúng tôi tin tưởng rằng, tỉnh Long An sẽ hiện thực hóa được khát vọng đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã đề ra.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

KIỀU BẢO thực hiện