Vật liệu cấy ghép từ răng mực ống 

Xem với cỡ chữ
Các nhà khoa học Đại học Case Western Reserve, Mỹ đã phát triển vật liệu cấy ghép từ răng mực ống.

Nguồn: xzone.vn
Răng mực ống được tạo thành bởi mạng lưới các sợi chitin được đính với nhau bên trong một cấu trúc protein liên kết chéo. Để chế tạo vật liệu giống răng mực, các nhà khoa học đã lấy các mẫu vật liệu dưới dạng phim mỏng và thêm vào đó các tinh thể nano cellulose đã được chức năng hóa. Vật liệu mới có thể được sử dụng để tạo ra các thiết bị cấy ghép dưới da như ống đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày, đầu kim gắn dưới da v.v…