Văn phòng Quốc hội bàn giao vật tư, thiết bị y tế do các đối tác quốc tế ủng hộ Hà Nội, Bình Dương phòng, chống dịch