Trầm tích

- Thứ Năm, 01/09/2022, 07:24 - Chia sẻ

- XUÂN TRƯỜNG

Trầm tích -0

- XUÂN TRƯỜNG -

Lần về theo ký ức
Lật vỉa trầm tích mình
Mỗi bước đời khôn dại
Chìm dưới bụi thời gian

Quá nửa đời khờ khạo
Vai nào cũng làng nhàng
Hết vào Nam ra Bắc
Vẫn vật vờ lang thang

Chợt tuổi thơ lấp lánh
Ở phía cuối vỉa tầng
Mà không sao ở lại
Đành hôn lên nụ mầm

Trở về với thực tại
Bao ảo vọng tan tành
Chỉ ước là cây cỏ
Nắng mưa đời vẫn xanh

#