Tây Bắc

- Thứ Năm, 01/09/2022, 08:02

- NGUYỄN SĨ ĐẠI

Tây Bắc -0

- NGUYỄN SĨ ĐẠI -

Có ngút ngàn nỗi nhớ lẫn trong sương
Lên trùng điệp với núi rừng Tây Bắc
Em xõa tóc buông chiều vào thảng thốt
Ngọc ngà ơi, theo suối chảy về đâu?

Bốn mùa hoa bay múa áo khăn màu
Đất thổ cẩm dệt người nên gấm vóc
Tuổi mười sáu vú đồi căng trên ngực
Em hát vào, suối cạn cũng thành sông

Em hát vào, sao nhỏ cũng thành trăng
Hoa ban nở. Rồi hoa ban lại nở
Tuổi ai trẻ... Và lòng ai vẫn trẻ
Lả ai ời, đừng hết những mùa yêu!

Dây sai peng ta đã bện trong đời
Nước có chảy, mây có trôi, hồ có chìm ngọn núi
Thì Tây Bắc trong lòng ta vẫn vậy
Lả ai ời, không hết một tình yêu!