Quê mẹ xào xạc gió

Quê mẹ xào xạc gió 
- HOÀNG VIỆT HẰNG - 

Tìm về chân núi chùa Thầy

để hái rau rệu, vớt dây hoa bèo

ngước nhìn vách đá cheo leo

thời gian ắng lặng những chiều xa quê

giếng làng thuở ấy chân đê

bèo tổ ong thẫm lối đi thuở nào

làng xưa giếng đất cầu ao

dãy hoa xoan nở thấm vào đáy tim

ngàn năm núi vẫn lặng im

chiều đi thập thững nổi chìm giếng quê

giếng thành “Tiệm tóc uốn mi”

tóc dài em cắt bán đi dịu dàng

biển treo tên phố. xóa làng

đường chùa hàng gạch Bát Tràng cậy đi

chiều ba mươi Tết tìm về

còn trăng ký ức bờ tre

không còn…

tôi về thắt lại trong hồn

không cho gió cuốn vui buồn

nỗi quê…