Mưa thu

- Chủ Nhật, 25/09/2022, 07:04 - Chia sẻ

Nguyễn Vĩnh Tiến

Mưa thu -0

Mưa mùa thu, giọt mùa đông

Như cầu không nhịp, như sông không phà

Đong mưa bằng vạt cà sa

Nhớ nhau mình lại thẩn tha cổng chùa

Tháng chín hạc trắng nhớ vua

Sông Hồng gió hát lạc mùa ngã ba

Tháng mười vườn đỗ ra hoa

Một con sẻ nhỏ xa nhà, sang sông

Mưa mùa thu, giọt mùa đông

Một cơn phùn chỉ mênh mông một màu


 
#