Không đề

- Thứ Năm, 01/09/2022, 07:37

- PHAN LÊ

Không đề -0

- TRẦN KIM HOA -

Không có những chiếc lá vàng

Em làm sao nhặt mùa thu về cho anh được

Tên em mùa này chìm xuống nước

Có buồn tay thì vớt giùm em