Đường bay

- Thứ Năm, 01/09/2022, 08:02

- TRẦN NHẬT MINH

Đường bay -0

- TRẦN NHẬT MINH -

Mở trang sách
Thoát một bóng tối
Khêu ngọn đèn 
Thoát một u mê

Những con chữ
đàn kiến hoang 
Li ti tràn giấy cũ
vết thương
Của quá khứ sương mù

Mở trong anh 
Một chân trời lạ
Nơi có đường bay 
Của những cánh thật thà

Trên vùng trời cô đơn ấy
Anh bay
Cùng những câu thơ
Và bài hát

thênh thang
cởi tung áo nặng nề
Ngực đón gió
Anh bay theo thi tứ mây trời
Thanh thản vẽ một đường sinh mệnh
Tự do