Dáng thu

- Thứ Năm, 01/09/2022, 07:51 - Chia sẻ

- THẢO PHƯƠNG

Dáng thu -0

- THẢO PHƯƠNG -

Bởi em mặc áo vàng
Nên tôi biết mùa thu vừa tới
Tóc em bay hay mùa thu đang nói
Mà lá ngang trời mấp máy môi

Rồi đó thu sang
Dáng em đề thơ trên phố
Tên em tình cờ người gọi
Tôi vờ như thể chưa hay

#