Con đường tương lai

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài thơ, tác giải Nguyễn Xuân Tuấn cho biết lòng yêu nước là điều thiêng liêng nhất, luôn là nguồn cảm xúc sâu sắc và bất tận của ông, nhất là khi đất nước ta vừa trải qua cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cho thấy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta. 

Con đường tương lai -0

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, để giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, thông qua những câu thơ muốn ca ngợi tinh thần đoàn kết, thúc giục mọi thế hệ con người Việt Nam cần phải có “Đam mê - Nhiệt huyết - Dũng cảm - Dấn thân” cùng nhau tiến về phía trước bảo vệ, xây dựng đất nước. Bài thơ khơi dậy tinh thần đoàn kết như hình tượng cây tre, cây tùng, cây bách kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, hội tụ tất cả sức mạnh đoàn kết truyền cho các thế hệ trẻ hiện tại, thế hệ tương lai một nguồn cảm hứng bất tận để đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước giàu đẹp. 

Con đường tương lai -0