Hành quân về với Nguyên Bình
Thấy đây "Việt Bắc"(*) của Mình với Ta
Áo chàm thấp thoáng dốc xa
Bồi hồi hội ngộ giữa Ta và Mình
Bấy nhiêu năm - cuộc trường chinh
Trở về Phai Khắt, Nà Ngần chiều nay
Rừng Trần Hưng Đạo vẫn đây
Lời thề còn đọng tán cây đại ngàn
Đậm sâu dấu ấn thời gian
Ba tư chiến sĩ sáng vàng văn bia
Lán cây, vách nứa, sạp tre
Vấn vương hơi ấm ai xưa từng nằm
Trong làn khói tỏa hương trầm
Nhớ người gieo hạt, ươm mầm năm nao
Vần thơ da diết ngày nào
Mỗi lần nghe lại cồn cào nhớ nhung
Suối nguồn vẫn chảy khôn cùng
Trong Ta, Việt Bắc mãi không phai mờ
Lời thề ai đọc ngày xưa
Còn vang vang mãi dưới cờ cùng Ta.
-----------------
(*) Thơ Tố Hữu

 

Phạm Quốc Trung