Tranh phố

- Thứ Hai, 02/05/2022, 07:26 - Chia sẻ

NGUYỄN VŨ

Nắng vẽ phố

    phố mùa màu chấp chới

Những khoảng thầm khe khẽ cất thanh âm

Mắt người cũ trả lời người mắt cũ

Lưng đạp xe 

    ai chở nỗi con người

CTV