Tổng kết năm

- Thứ Hai, 03/01/2022, 06:21

Phạm Trung Tuyến 

Anh ngồi lại với nhân gian

Cười to thì ít thở than thì nhiều

Yêu thương ừ vẫn phải yêu

Mê say ừ vẫn cố chiều cơn say

 

Thời gian đi vội bước dài

Anh đi một bước lại loay hoay dò

Dò nông sâu với nhỏ to

Dò thương ghét giữa hai bờ hợp tan

 

Anh ngồi lại với nhân gian

Mượn Covid để tiêu hoang tháng ngày

Năm cùng tháng tận đây thây

Soạn thêm biến chủng ăn dày năm sau

 

Hải Lam